Personuppgifter & cookies

De uppgifter som lagras är de fält som kontaktformuläret och beställningsformuläret innehåller.  Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet; att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Vi har även ett kundregister med adressuppgifter för att kunna fakturera och bokföra. Kundregistret använder vi även för att kunna skicka erbjudanden om våra produkter. Vi säljer eller vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part.

RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Om du inte handlat av oss på fyra år raderar vi dina uppgifter i vårt kundregister. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter för att slippa få utskick.

COOKIES

En cookie är en liten datafil som sparas på din enhet när du besöker vår hemsida. En del cookies raderas så fort du lämnar hemsidan medan andra finns kvar några veckor.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för hemsidan att lagra cookies på din enhet. Om du stänger av cookies finns det saker på hemsidan som kanske inte fungerar som de ska.

FRÅGOR

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

/Håkan Ljunggren, personuppgiftsansvarig

Grönt & Rent i Småland Försäljnings AB