Test av Stenfixeraren

Vi har gjort en statisk provning av Stenfixeraren enligt anvisningar från Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

Stenfixeraren har testats på en gravsten med en belastning av 90 kilo vid en höjd av 50 centimeter. Testet är gjort på två kyrkogårdar.

  • Vid den ena kyrkogården var det 0° lutning tio minuter efter avlastning.
  • På den andra kyrkogården var det 2° lutning omedelbart efter belastning och 0° kvarstående lutning tio minuter efter avlastning.
  • Alla testprotokoll finns dokumenterade och sparade hos CGK.

Garanti

Vi garanterar för material och funktion under minst 25 år.

Stenfixeraren är mönsterskyddad.

Vi uppfyller kraven hos CGK

Stenfixerar uppfyller kraven hos CGK för både

  • nymontering (90 kilo) och
  • stabilisering (fixering) av äldre gravstenar (35 kilo)

Vi uppfyller även kraven på att gravvården kan demonteras vid eventuella textkompletteringar, renoveringar eller grävning.

Vår Stenfixerare är mycket lämplig för gravsten med eller utan sockel.